Republika Srpska – Trebinje – boračke kategorije

134


REVIZIJOM STATUS IZGUBILO OKO 330 RVI

U Republici Srpskoj do sada je oko 330 ratnih vojnih invalida /RVI/ i porodica poginulih boraca izgubilo status, jer je u postupku revizije utvrđeno da su na nezakonit način došli do lažnih uvjerenja, rekao je danas pomoćnik ministra u resoru boračko- invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.

Ratni vojni Invalidi

Milunović je rekao da je u postupku revizije nižu kategoriju invalidnosti dobilo 1.445 ratnih vojnih invalida, dok je 135 iz niže prešlo u višu kategoriju, jer je utvrđeno da su u prvoj ocjeni bili oštećeni. 

On je podsjetio da je akcionim planom za efikasniju reviziju, koji je pokrenut 2009. godine zbog utvrđenih nedostataka, 7.431 predmet izuzet iz prvostepenih organa, te da je do sada obrađeno 4.050 predmeta. 

Na seminaru o primjeni novog Zakona o pravima boraca, koji se održava u Trebinju, Milunović je rekao da je ovaj zakon u primjeni već godinu i po dana i da postoje određene nedoumice zbog čega su seminari način da se prvostepenim oranima pokaže kako treba da djeluju. 

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Adminstrativne službe grada Trebinja Rajko Ćapin rekao je da se od novog Zakona o pravima boraca očekuje poboljšanje položaja ove kategorije stanovništva. 

“Ono što iziskuje najviše pažnje u Trebinju je zapošljavanje djece porodica poginulih boraca, stambeno zbrinjavanje boračke populacije i problem nezaposlenih demobilisanih boraca, koji se trenutno nalaze u najtežoj situaciji”, kaže Ćapin. 

On je podsjetio da od 4.800 nezaposlenih, koliko ih je trenutno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Trebinju, većinu čine demobilisani borci Vojske Republike Srpske. 

Ćapin ističe da je do sada sa visokom stručnom spremom zaposleno osmoro djece iz porodica poginulih boraca, a da još na posao čeka njih 78, svih stepena obrazovanja. 

On je naveo da problem stambenog zbrinjavanja ima oko 25 porodica poginulih boraca i kao rješenje njihovog problema najavio izgradnju zgrade. 

“U planu je da ove godine bude urađena projektna dokumentacija, a da se već naredne krene sa građevinskim radovima”, istakao je Ćapin. 

Stručni seminar za opštinska odjeljenja boračko invalidske zaštite hercegovačke regije održan je danas u Trebinju, u organizaciji Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, s ciljem identične primjene novog Zakona o pravima boraca.

Izvor: Srna

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.